Copyright © 2004 Veng Ngai Realty Co. All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載
永 藝 地 產 VENG NGAI REALTY CO.
地址:澳門新口岸宋玉生廣場帝景苑地下BE舖
Add.:Alameda DR. Carlos d'Assumpcao, Vista Magnifica Court BE R/C, MACAU
TEL: (853) 2852 1188 / FAX: (853) 2852 1234 E-mail: info@vn.com.mo